Eén weekend, één doel: samen slimme oplossingen bedenken. Jij maakt het verschil. Doe je mee?

De SVB en UWV werken aan de sociale zekerheid in Nederland. Miljoenen burgers hebben met ons te maken. Wij streven naar een optimale dienstverlening voor al deze mensen. We willen onze dienstverlening dan ook continu verbeteren, onder andere door de nieuwste technische mogelijkheden toe te passen. En jij, als student of start-up, kunt ons hierbij helpen. Wij hebben een aantal vraagstukken die een extra creatieve blik vereisen. Tijdens deze hackathon kan jij jouw slimme blik op deze vraagstukken loslaten.

Prijzen en vervolg
De hackathon geeft jou de kans om met jouw team van mede-studenten of start-up leden creatief na te denken over oplossingen op de vraagstukken die de SVB en UWV hebben. Komt jouw oplossing  tijdens deze hackathon als een van de beste uit de bus? Dan maak je kans op de hoofdprijs van €2.500! En als jouw oplossing in de praktijk haalbaar is, dan wordt jouw product geïmplementeerd door UWV en/of de SVB. Hiermee kun jij je stempel drukken op onze dienstverlening van de toekomst.

De dienstverlening van de toekomst begint nu! Meld je aan.

0Dagen0Uren0Minuten0Seconden

Cases

Hieronder een beschrijving van de problemen waar jij dit jaar je tanden in kunt zetten. We onthullen steeds meer over de cases, dus hou de website in de gaten.

Onze jury

De juryleden zijn bekend. Lees hieronder wat zij belangrijk vinden.

Loes Mulder
Secretaris-Generaal SZW

Bijzonder aan haar werk als Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt Loes Mulder vooral dat zij werkt in het algemeen belang. Dat is een prachtige verantwoordelijkheid! Werken in het algemeen belang is werken voor alle doelgroepen. Dat is iets wat zij ook wil meegeven aan de deelnemers van de Hackathon: de doelgroep waarvoor je iets ontwikkelt is divers, in alle opzichten. Zo verschillen mensen qua taalvaardigheid, opleiding, maar ook qua leeftijd en achtergrond. Daarnaast zou zij graag deelnemers willen stimuleren om origineel te zijn. Ze zou het vooral leuk vinden als oplossingen worden ontwikkeld die voor 30-plussers wat minder snel worden voorgedragen. Bovendien geldt het devies: hoe eenvoudiger, hoe beter!

Marije Wolsink
Directeur Klant en Service UWV

Met haar werk als Directeur Klant en Service bij UWV kan Marije Wolsink een bijdrage leveren aan de dienstverlening van de overheid aan burgers die de overheid nodig hebben in tijden van werkeloosheid of ziekte. Een belangrijke taak. Voor haar hebben de producten van deze Hackathon met name waarde als ze de toegankelijkheid en het gemak van de dienstverlening van UWV vergroten. Daarom zou Marije Wolsink alle deelnemers willen uitdagen om met creatieve oplossingen te komen voor een brede doelgroep aan burgers. ‘Focus dus niet op de ‘high-tech’ gebruikers van overheids-dienstverlening maar juist op die mensen die in de huidige samenleving (nog) niet altijd mee kunnen komen’.

Emine Özyenici
Chief Information Officer SVB

Bijdragen aan het werkplezier van collega's in verschillende teams, dat is wat Emine Özyenici bijzonder vindt aan haar werk als Chief Information Officer bij de SVB. Met name de interactie met haar colelga's in de uitvoering vindt zij bijzonder. Interne klantgerichtheid maakt uiteindelijk de externe klanten van SVB ook tevredener. Daarom zou zij de hackathon-deelnemers willen meegeven dat de producten werkbaar zijn voor de serviceteams en dat ze eenvoudig en makkelijk hanteerbaar zijn. Het moeten reële producten zijn die de vraag van de collega's (uit de IT en de uitvoering) beantwoorden. Daarnaast is het belangrijk de eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging en privacy in relatie tot de producten niet uit het oog te verliezen.  "Dat is en blijft erg belangrijk vanwege het feit dat we met persoonsgegevens werken".

Giulietta Marani
Programmamanager ICTU

Organisaties kunnen hun dienstverlening/bedrijfsvoering alleen innoveren als ze openstaan voor uitwisseling van kennis en talent. In haar werk bij ICTU (programmamanager) en Digicampus (Kwartiermaker) mag Giulietta Marani verschillende partijen samenbrengen om zo publieke dienstverlening te optimaliseren, vernieuwen of te veranderen. Ze vindt het daarbij belangrijk de juiste waarden (zoals transparantie), technieken en ecosystemen in te zetten. Producten die uit de hackathon komen, moeten vooral producten zijn die contact tussen burgers en ambtenaren makkelijker maken en de informatiepositie van de burgers versterken. Het moet een verrassend product zijn, dat iets toevoegt voor zowel de burger als de ambtenaar, en voldoet aan onze wet- en regelgeving, zoals AVG. 

Organisatie en Partners

Deze hackathon is een samenwerking tussen UWV en SVB.

UWV

Als Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen zorgen wij voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. We voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken door werken voor mensen te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.

Meer weten? Klik hier.

SVB

De Sociale Verzekeringsbank is uitvoerder van wetten en regelingen in het kader van de sociale zekerheid, zoals het AOW-pensioen, de kinderbijslag en de AIO. Ook verzorgt de SVB de uitbetaling van de salarissen en declaraties van het persoonsgebonden budget (PGB).

Wij zorgen dat onze klanten op tijd weten en krijgen waar zij recht op hebben. En we helpen hen in 1 keer goed en zo snel mogelijk. Dit doen we nu al meer dan 115 jaar. Wij blijven hiervoor zorgen, nu en in de toekomst.

Meer weten? Klik hier.

Onze partner: seats2meet

Naast de SVB en UWV wordt deze Hackathon ook mede mogelijk gemaakt door onze partner Seats2meet.

Het evenement vind plaats op de locatie van Seats2meet: Strijp-S in Eindhoven. Een innovatievere omgeving is er niet! De locatie zit namelijk op het oude Phillips fabrieksterrein. Seats2meet verzorgt ook alle faciliteiten tijdens de hackathon. Zo kan jij je volledig concentreren op jouw idee, plan of prototype.

Wil je meer weten over deze locatie? Kijk dan hier.

Het Centraal Bureau voor Statistiek is ook een van onze partners.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie. In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal. Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Wil je meer weten over het CBS? Kijk dan hier.

Onze partner: Mendix

Net als voorgaande jaren is ook Mendix weer van de partij.

Mendix is een software ontwikkelplatform waarin je applicaties kunt maken waarbij gebruik wordt gemaakt van modellering. Modellering zorgt ervoor dat de ontwikkeling veel sneller gaat dan het zelf ontwikkelen van code waarop de applicatie functioneert. Daarnaast kan je met vooraf ingebouwde modules en templates werken, waardoor je de app direct visueel aantrekkelijk opbouwt: met een datamodel, schermen en logica. Tevens controleert de modelleer omgeving of de ontwikkelde applicatie technisch in orde is zodat er altijd een technisch goed werkende applicatie wordt opgeleverd.

Als startende Mendix ontwikkelaar heb je geen programmeer kennis nodig. Om gratis gebruik te maken van het ontwikkelplatform en direct te beginnen met het bouwen van jouw app, hoef je alleen jezelf te registreren.  Tevens biedt Mendix na registratie ook gratis trainingen aan, mocht je toch nog wat hulp nodig hebben.

Vorige Edities

Benieuwd naar eerdere edities van de hackathon? Klik hier.

FAQ

Wat houdt de UWV-SVB Hackathon in?

Tijdens deze hackathon wordt in teams 28 uur lang gewerkt aan concrete, innovatieve oplossingen voor knelpunten binnen de digitale dienstverlening. Op deze manier stimuleren UWV en de SVB innovatie. De hackathon draagt niet alleen bij aan oplossingen voor UWV en de SVB, maar biedt ook jou als deelnemer een waardevolle ervaring. Zo heb je wellicht kennis gemaakt met potentiële werkgevers, is er de mogelijkheid tot het volgen van workshops en wie weet mag je met jouw team één van de mooie prijzen in ontvangst nemen!

Wanneer en waar is de UWV-SVB Hackathon?

De hackathon op zaterdag 26 en zondag 27 oktober en vindt plaat in Strijp-S in Eindhoven – op het voormalig bedrijventerrein van Philips. Wil je meer informatie over de datum of de plaats? Klik hier. Voor meer informatie over de dagindeling, kun je het programma bekijken.

Waar moet ik aan voldoen om mee te doen?

Teams van studenten en start-ups moeten vanuit het vraagstuk een oplossing kunnen ontwerpen en deze ook uit kunnen werken in een minimaal werkend product. Dus creativiteit, maar ook een beetje IT / programmeer skills worden van het team verwacht. Verder is het belangrijk dat je jouw eigen device (laptop, tablet, mobiel en/of eventuele software) meeneemt en bereid bent om de deelnemersovereenkomst te tekenen. Dit is zowel voor de veiligheid en privacy van onze klanten, als voor die van jou. Kortom:

 • je bent een student, medewerker van een start-up of young professional
 • je bent creatief, enthousiast en ruimdenkend
 • jouw team kan het eigen idee uitwerken in een minimaal werkend product (MVP / Prototype)
 • je kan jouw eigen device (laptop, tablet, mobiel en/of software) meenemen
 • je gaat akkoord met de deelnemersovereenkomst
 • je bent bereid een bijdrage te leveren aan de dienstverlening van en voor Nederland

Kost deelnemen geld?

Nee. Deelname is gratis. We vragen wel jouw tijd en inzet tijdens het weekend  (en om je tijdig af te melden indien je onverhoopt verhinderd bent).

Is er eten en drinken geregeld?

Het gehele weekend is er eten en drinken beschikbaar. Daar kun je gebruik van maken. Als je dieetwensen hebt (of allergieën), geef die dan vooraf door bij jouw aanmeldingsformulier. Zo kunnen wij voor iedereen voldoende passend eten en drinken beschikbaar te hebben. Dan kan jij je concentreren op jouw slimme en creatieve ideeën!

Zijn er ook slaapplaatsen?

Ja, ook aan slaapplaatsen is gedacht. Maar de ervaring leert dat er nauwelijks wordt geslapen.

Is er hardware en software geregeld om aan de producten te werken?

In principe geldt tijdens de hackathon: bring your own device. Dit omdat we hebben gemerkt dat de meeste deelnemers het erg prettig vinden om met hun eigen apparaten en voor hen bekende software te werken. Het onder de knie krijgen van een apparaat en software kost namelijk altijd even tijd, en het zou zonde zijn als jij jouw kostbare hackathon-tijd daaraan zou besteden.

Wel kan je gebruik maken van de software van een van onze partners, Mendix. Uit voorgaande jaren is gebleken dat deze software ook voor beginnende ontwikkelaars goed toegankelijk is. Maar het staat je vrij om (ook) andere tools te gebruiken.

Mocht je echt niet in staat zijn om een eigen apparaat en/of eigen software mee te nemen, laat het ons tijdig weten. Dan gaan we samen kijken naar een oplossing.

Can English speakers sign up as well?

Yes! However, you have to meet the following requirements:

 • you are a student, part of a start-up or a young professional
 • you are a creative thinker
 • your team is able to deliver a minimal viable product / prototype at the end of the weekend
 • at least one person of your team is able to understand spoken Dutch and read Dutch (this is because of the data we will provide, will be labeled in Dutch, some explanation of the cases might be in Dutch and the jury/support can ask questions in Dutch)
 • you are able to bring your own device (laptop, tablet, mobile phone and/or software)
 • you agree with the terms and conditions for participation
 • you look forward to contributing to the social services for the Netherlands

Wat kan ik winnen?

Het team met de beste oplossing wint een geldbedrag van € 2.500,-. Verder krijg je de gelegenheid om de oplossing te implementeren binnen UWV en de SVB. Hier zal je bij worden begeleid. De tweede prijs is een geldbedrag van € 1000,- en derde prijs bedraagt € 500,-.

Wat leveren teams aan het einde van het weekend op?

Aan het eind van het weekend leveren de verschillende teams werkende prototypes op voor de cases. Deze prototypes worden ook gepresenteerd aan de jury.

Wat gebeurt er na afloop met de ideeën van de teams?

UWV en / of de SVB gaan na afloop van de hackathon aan de slag met het winnende team om te kijken of en hoe hun idee / prototype verder uitgewerkt kan worden. Ook andere teams met ideeën die waardevol kunnen zijn voor onze dienstverlening worden niet zomaar aan de kant geschoven. Daarom organiseren wij een terugkom-middag voor de teams om met de SVB en UWV in gesprek te gaan. Datum volgt!

Contact

Datum: zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019.

Locatie: Seats2meet Strijp-S, Torenallee 24, Eindhoven. Bekijk de kaart hieronder of, als je de kaart niet ziet, via Google Maps.

Voor meer informatie en/of vragen: vul onderstaand contactformulier in en wij komen zo snel mogelijk bij jou terug.

Voorwaarden: om deel te nemen aan de hackathon word je, bij de start van de hackathon, gevraagd de deelnemersovereenkomst te tekenen. Deze deelnemersovereenkomst kun je hier vinden.

[powr-map id=”b8f53762_1560842442″]

Contactformulier

Share This